Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol

Mae'r adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi mewn dwy ran.

Mis Rhagfyr 2020:

  • Yr adroddiad cryno.
  • Cyflwyniad a chasgliadau.
  • Yr asesiadau yn erbyn pedwar nod rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy (SMNR).
  • Cofrestrau adnoddau naturiol sy'n gysylltiedig ag ecosystemau bras ac effaith fyd-eang Cymru

Mis Mawrth 2021:

  • Tystiolaeth dechnegol a lywiodd yr adroddiad cryno a'r asesiadau.
  • Asesiad wedi'i ddiweddaru o anghenion o ran tystiolaeth a nodwyd yn ystod yr asesiadau ar gyfer SoNaRR2020. Defnyddir y rhain i roi blaenoriaeth i lenwi bylchau mewn tystiolaeth ar gyfer asesiadau yn y dyfodol o lwyddiant Cymru o ran SMNR.

 

Dadlwythwch yr adroddiad cryno (PDF)

 

SoNaRR20: Geirfa (PDF)